32
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 DP 2B-gwa,2C geo.
DP 2Cg geo.
     
2 8:50- 9:35 DP 2B-gwa,2C geo.
JK 3D mat
AS 3Eg mat
DP 3C geo.
¯£ 2D-j1 j.ang.
3 9:45-10:30 DP 3Cg geo.
DP 3C geo.
DP 2Dg geo.
DP 2Cg geo.
 
4 10:40-11:25 DP 3C geo.
¯£ 3D-1/2 j.ang.
DP 1B geo.
KW 2C zu_hisp
RB 2Bg chem.
5 11:45-12:30 AB 2Cg mat
DP 3A-gwa geo.
DP 3Ag geo.
DP 3Bg geo.
GM 1A p.p.
6 12:35-13:20 AB 3Ag mat
DP 3A-gwa geo.
DP 3A-gwa geo.
DP 2Dg geo.
DP 3Dg geo.
7 13:30-14:15   DP 2B-gwa,2C geo.
DP 3A-gwa geo.
  DP 1D geo.
8 14:25-15:10   DP 2B-gwa,2C geo.
     
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum