28
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 ES 2Bg-ros j.ang.
GK 3B-r j.ros.
  GK 1D-r j.ros.
 
2 8:50- 9:35 KW 1C GW
DK 1C j.pol.
GM 1C p.p.
  EC 3Dg j.pol.
3 9:45-10:30 DM 3Eg e. bez.
ES 3Bg-ros j.ang.
GK 3D-r j.ros.
  ¯£ 1D-j2 j.ang.
4 10:40-11:25 GK 3B-r j.ros.
SM 2C j.ang.
KW 2D zu_hisp
GK 3C-r j.ros.
¯£ 3D-1/2 j.ang.
5 11:45-12:30 SM 3C-j1 j.ang.
AR 3C-j2 j.ang.
AR 1D-j1 j.ang.
GK 2C-r,2D-r j.ros.
AR 3C-j2 j.ang.
6 12:35-13:20 AR 3C-j2 j.ang.
SZ 2Cg rel.
MG 3D-2/2 chem.
DM 1D e. bez.
GK 3C-r j.ros.
7 13:30-14:15     GK 1D-r j.ros.
KW 2D zu_hisp
GK 2C-r,2D-r j.ros.
8 14:25-15:10       GK 3D-r j.ros.
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum