26
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45   MG 3Dg-ros mat_wyr
DM 3Cg e. bez.
   
2 8:50- 9:35 EC 3B j.pol.
MG 3Dg GW
DM 3Ag e. bez.
  DM 3D-1/2 biol.
3 9:45-10:30 EC 3B j.pol.
DM 3D-2/2 biol.
¯£ 2D-j1 j.ang.
AS 3C mat
DM 2D biol.
4 10:40-11:25 DM 3D-2/2 biol.
DM 3D-2/2 biol.
SZ 1D rel.
¯£ 3D-1/2 j.ang.
DM 2D biol.
5 11:45-12:30 DM 3D-1/2 biol.
DM 3D-1/2 biol.
EC 3B j.pol.
KW 2B zu_hisp
DM 1B e. bez.
6 12:35-13:20 RB 2Dg mat
DM 1A e. bez.
EC 3Cg j.pol.
KW 3C zu_hisp
 
7 13:30-14:15   DM 2D biol.
GM 1B p.p.
DM 3D-2/2 biol.
DM 3Dg e. bez.
8 14:25-15:10 DT 2D rel.
    DM 2D biol.
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum