3D
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 biol.-1/2 DM 34
j.ang.-2/2 FD Sw
j.fran.-f #f32 33
j.niem.-n #n3 38
rel. RW 1    
2 8:50- 9:35 j.pol. DK 21 mat JK 32 j.pol. DK 21 j.pol. DK 21 biol.-1/2 DM 26
j.ang.-2/2 FD 20A
3 9:45-10:30 j.pol. DK 21 chem.-1/2 MG 18
biol.-2/2 DM 26
j.fran.-f #f32 35
j.ros.-r GK 28
rel. RW 39 mat JK 11
4 10:40-11:25 j.ang.-1/2 ¯£ 22A
biol.-2/2 DM 26
j.ang.-1/2 ¯£ 32
biol.-2/2 DM 26
wf-Ch #c32 sg3 j.ang.-1/2 ¯£ 26
j.ang.-2/2 FD 20
j.ang.-1/2 ¯£ 28
chem.-2/2 MG 37
5 11:45-12:30 biol.-1/2 DM 26
chem.-2/2 MG 37
biol.-1/2 DM 26
chem.-2/2 MG 37
GW DK 21 mat JK 18 zu_hisp KW 34
6 12:35-13:20 chem.-1/2 MG 37
j.ang.-2/2 FD 20
zu_hisp KW 33 j.ang.-1/2 ¯£ 20
chem.-2/2 MG 28
mat JK 18 wf-Dz PJ sg1
7 13:30-14:15 wf-Ch #c32 sg1
wf-Dz PJ sg3
wf-Ch #c32 sg2
wf-Dz PJ sg3
chem.-1/2 MG 37
j.ang.-2/2 FD 20
chem.-1/2 MG 37
biol.-2/2 DM 26
 
8 14:25-15:10 j.niem.-n #n3 38     j.ros.-r GK 28  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum