2B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geo.-gwa #gr2 32
j.ang.-mfi HI 20
j.an_R-gwa ES 17
mat_R-mfi #mr2 12
  rel.-rel RW 4 etyka-4/4 #e2 22
2 8:50- 9:35 geo.-gwa #gr2 32
fiz.-mfi ZR 14
j.an_R-gwa ES 17
mat_R-mfi #mr2 12
wos-gwa MD 33
inf.-mfi ZR 25
j.fran.-f #f2 22
j.niem.-n #n22 38
j.ros.-r GK Sw
mat-gwa JK 11
mat_R-mfi #mr2 12
3 9:45-10:30 j.an_R-gwa ES 34
mat_R-mfi #mr2 12
zu_hisp KW 11 wos-gwa MD 33
j.ang.-mfi HI 12
wos-gwa MD 18
mat_R-mfi #mr2 12
rel.-rel RW 4
4 10:40-11:25 mat-gwa JK 38
mat_R-mfi #mr2 12
j.pol. BR 17 mat-gwa JK 22
mat_R-mfi #mr2 12
wos-gwa MD 18
j.ang.-mfi HI 20A
j.pol. BR 17
5 11:45-12:30 mat-gwa JK 38
inf.-mfi ZR 25
w.rodz. MO 1 j.an_R-gwa ES 22
fiz.-mfi ZR 14
zu_hisp KW 26 wf-Ch CM sg3
wf-Dz #d21 sg1
6 12:35-13:20 wf-Ch CM sg4
wf-Dz #d21 sg1
wf-Ch CM sg2
wf-Dz #d21 sg3
j.pol. BR 17 j.an_R-gwa ES 20
fiz.-mfi ZR 14
zu_hisp KW 33
7 13:30-14:15 j.pol. BR 17 geo.-gwa #gr2 32
inf.-mfi ZR 25
j.pol. BR 17 j.an_R-gwa ES 20
fiz.-mfi ZR 14
j.niem.-n #n22 38
8 14:25-15:10 GW BR 17 geo.-gwa #gr2 32
inf.-mfi ZR 25
j.fran.-f #f2 18
j.ros.-r GK Sw
mat_R-mfi #mr2 12 etyka-4/4 #e2 22
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum