1D
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 hist IW 33 biol. GA 34 j.fran.-f #f1 23
j.hiszp.-h #h1 14
j.fran.-f #f1 22
j.hiszp.-h #h1 14
j.ros.-r GK 28
wf-Ch #c11 sg3
wf-Dz JW sg4
2 8:50- 9:35 chem. MG 37 inf.-j1 RM 29
j.ang.-j2 ¯£ 15
mat JP 14 j.ang.-j1 AR 33
j.ang.-j2 ¯£ 22A
mat JP 14
3 9:45-10:30 wf-Ch #c11 sg1 rel. SZ 14 p.p. GM 15 hist IW 33 j.ang.-j1 AR 22
j.ang.-j2 ¯£ 28
4 10:40-11:25 mat JP 14 GW JM 23 rel. SZ 26 j.pol. JM 23 j.pol. JM 15
5 11:45-12:30 j.pol. JM 23 wf-Ch #c11 sg2
wf-Dz JW sg1
j.ang.-j1 AR 28
j.ang.-j2 ¯£ 18
j.pol. JM 23 wos MD 15
6 12:35-13:20 fiz. ZR 14 j.ang.-j1 AR 11
j.ang.-j2 ¯£ 20A
j.ang.-j1 AR 20A
inf.-j2 RM 29
e. bez. DM 28 p.p. GM 34
7 13:30-14:15 wok KM 4   j.niem.-n #n12 38
j.ros.-r GK 28
wf-Dz JW sg1 geo. DP 32
8 14:25-15:10       j.niem.-n #n12 38  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum