1C
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 inf.-n ZR 25 wos MD 21 j.fran.-f #f1 23
j.hiszp.-h #h1 14
j.fran.-f #f1 22
j.hiszp.-h #h1 14
j.ang.-j2 ¯£ 11
2 8:50- 9:35 GW KW 28 j.pol. DK 28 p.p. GM 28 wf-Ch JW sg4
wf-Dz #d11 Lust
wf-Ch JW sg3
wf-Dz #d11 sg2
3 9:45-10:30 geo. JG 18 wf-Ch JW sg4
wf-Dz #d11 sg3
mat AS 21 wok KM 4 mat AS 18
4 10:40-11:25 e. bez. KW 37 rel. SZ 38 chem. MG 37 rel. SZ 1 mat AS 18
5 11:45-12:30 hist MD 33 mat AS 18 j.ang.-n SM 35
j.ros.-r MJ 20A
biol. GA 34 j.pol. DK 21
6 12:35-13:20 mat AS 18 fiz. ZR 14 hist MD 34 p.p. GM 39 j.pol. DK 21
7 13:30-14:15 j.ang.-j1 SM 22
inf.-j2 ZR 25
j.ang.-j1 SM 22A
j.ang.-j2 ¯£ 15
j.niem.-n #n12 38
j.ang.-r ¯£ 39
j.pol. DK 21 j.ros.-r MJ 20A
8 14:25-15:10       j.niem.-n #n12 38  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-24
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum