ROZWIĄZANIE

Zadanie 5

a) Rzucamy trzy razy kostką w kształcie czworościanu

 

Liczba wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych wynosi:

 

A – zdarzenie polegające na tym, że iloczyn wyrzuconych oczek jest podzielny przez 24

 

Wyznaczamy moc zbioru A, czyli liczba zdarzeń elementarnych sprzyjająca zdarzeniu A

A={(2,3,4)(2,4,3)(3,2,4)(3,4,2)(4,2,3)(4,3,2)(4,3,4)(4,4,3)(3,4,4)}

b) Rzucamy kostką w kształcie czworościanu a następnie kostką sześcienną

 

Liczba wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych wynosi:

 

B– zdarzenie polegające na tym, że suma wyników obu rzutów nie jest dzielnikiem liczby 126

 

126 | 2        Suma obu wyników nie może być równa 2,3,3,7, czyli może wynosić 4,5,8,10

63 | 3

21 | 3

  7 | 7

  1

 

Wyznaczamy moc zbioru B, czyli liczba zdarzeń elementarnych sprzyjająca zdarzeniu B

B={(1,3)(1,4)(2,2)(2,3)(2,6)(3,1)(3,2)(3,5)(4,1)(4,4)(4,6)}

 

P(B)>P(A)

 

Odp.: Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia B .