ROZWIĄZANIE


Zadanie 2

a.)

Matura 2003

 

b.)

 

c.)

Obliczamy miejsce zerowe funkcji g

 

Do wykresu funkcji f należą więc punkty o współrzędnych (1,-7);(3,5);(2,0).

Budujemy układ równań za pomocą którego wyznaczamy współczynniki a,b,c

 

Matematyka dla szkół �rednich

Funkcja f ma postać

Obliczam współrzędne wierzchołka i miejsca zerowe funkcji f

Zadania maturalne z matematyki

 

d.)

Szukam punktów wspólnych wykresów funkcji f i g :

 

Odp. Rozwiązaniem nierówności jest przedział <4;6>