image

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum

image

18 - 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 - 27 - 08

e-mail: lokonarski@lokonarski.zambrow.edu.pl
sekretar@lokonarski.zambrow.edu.pl

 
Dnia 6 maja 2015r (środa) nie będzie dyżuru nauczycielskiego.

 Dyrektor i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie zaprasza przyszłych Licealistów wraz z Rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie  się
 17 kwietnia  2015 roku w godz. 15.30 - 18.00

Tego dnia będzie można:
- poznać bliżej ofertę kształcenia oraz zajęć dodatkowych (np. kół przedmiotowych, zainteresowań, sekcji sportowych),
- uzyskać wiele praktycznych informacji od naszych uczniów i nauczycieli, m.in. o: systemie zajęć, rozkładzie zajęć,
- porozmawiać o możliwościach własnego rozwoju, o panującej w szkole atmosferze,
- zwiedzać szkołę: pracownie, aulę, halę sportową,
- podziwiać występy i talenty uczniów: sportowe, wokalne, taneczne, teatralne, dziennikarskie.

Serdecznie zapraszamy

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku naszej szkole!

W polu 125 (PIT-37, pozycje tego pola w innych PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać Nazwę wybranej przez siebie szkoły oraz (w miejscu XXX...) jej 12- cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera czyli 500000035273.