image

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Konarskiego

Gimnazjum

 


image

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Tym samym nasze liceum zajęło wysokie miejsce wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w całym powiecie, w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, które mierzy poziom wiedzy na wejściu i wyjściu ucznia ze szkoły, czyli określa, jak szkoła radzi sobie z rozwijaniem potencjału uczniów.

Uwaga!

Kiermasz nowych podręczników odbędzie się 29 sierpnia 2014r. (piątek)

w godzinach od 1000 do 1400 na terenie szkoły.

 W pierwszym tygodniu września 2014r. będzie można odkupić od uczniów klas drugich podręczniki do:

Ø  pierwszej klasy gimnazjum

Ø  i pierwszej klasy liceum.

                                                             Zapraszamy

wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Przyszłoroczni uczniowie klas trzecich Liceum

            Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników do klasy trzeciej Liceum w ramach programu rządowego ,,Wyprawka szkolna”
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 5 września 2014 roku. Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować ze strony szkoły. (pobierz wniosek)
Wartość 1ha przeliczeniowego wynosi 250 zł. Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Składanie dokumentów: od 23 kwietnia do 30 maja 2014r. do godz. 15.00 (pobierz podanie)

Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami: od 2 czerwca do 13 czerwca 2014r. do godz. 15.00

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
od 27 czerwca do 1 lipca 2014r. do godz. 15.00

Ogłoszenie listy przyjętych:  3 lipca 2014r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:   od 4 lipca do 7 lipca 2014r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wolnych miejsc:    8 lipca 2014r. o godz. 15.00

Składanie dokumentów:    od 9 lipca do 10 lipca 2014r. do godz. 12.00

Ogłoszenie listy przyjętych:   10 lipca 2014r. o godz. 15.00

 W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie mają do wyboru klasy z programem

rozszerzonym z następujących przedmiotów:
 

1)       klasa I A – język polski, historia, język angielski,

2)       klasa I B – matematyka, fizyka, informatyka,

3)       klasa I C – matematyka, geografia, informatyka lub język angielski,

4)       klasa I D – biologia, chemia, język angielski,

5)       klasa I E – wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski.

Uczniowie klas I A D E wybierają drugi język obcy spośród: j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki.
Uczniowie pozostałych klas wybierają dwa języki obce spośród następujących: język angielski, język rosyjski, język niemiecki, język francuski.Harmonogram rekrutacji do Gimnazjum:
 

1.

Składanie podań (pobierz podanie)

24 marca – 30 kwietnia 2014 r.
do godziny 1500

2.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu

27 czerwca do 1 lipca 2014 r.
do godziny 1500

3.

Praca komisji rekrutacyjnej

2 lipca – 03 lipca 2014 r.
do godziny 1500

4.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum

4 lipca 2014 r. o godzinie 1500

Informacja o Szwajcarsko-Polskim projekcie realizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w ZSO w Zambrowie (czytaj dalej)

I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie w pierwszej trójce rankingu najlepszych szkół w byłym woj. łomżyńskim
(czytaj dalej)

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim 

 

18 - 300 Zambrów
ul. M. Konopnickiej  16
tel. (086) 271 - 27 - 08

e-mail: lokonarski@lokonarski.zambrow.edu.pl
sekretar@lokonarski.zambrow.edu.pl